AFTER BUGG

Dagen avslutas med att det bjuds upp till dans.
Danskvällen ingår i deltagaravgiften.